Recognizing cephalopod boreholes in shells and the northward spread of Octopus vulgaris Cuvier, 1797 (Cephalopoda, Octopodoidea)

Mijn eerste publicatie! Op 20 december 2015 verscheen nummer 13 van de Vita Malacologica, het peer reviewed journal van de Nederlandse Malacologische Vereniging, met daarin op blz. 53-56 mijn eerste artikel! De publicatie staat open acces in de repository van Naturalis en is hier te lezen.