Laten we gewoon alle dieren beschermen

Vandaag eindigt de CITES conferentie die gaat over de handel in bedreigde dieren. Een maand geleden hadden we al het IUCN congres dat een update maakte van de Rode Lijst. Het beschermen van dieren is actueler dan ooit. Op beide vergaderingen wordt gestemd over het lot van diersoorten. Een mug mag je dood slaan, maar bij een panda mag dat niet. Dat dat zó is en niet andersom volgt uit onderzoek. Om een soort te beschermen is namelijk een schat aan informatie nodig. Hoeveel dieren zijn er nog? Waar zitten die? Hoe voelen ze zich? Alleen als de toestand van een soort volledig in kaart is gebracht, kan de soort, indien nodig, bij het IUCN beschermd worden. Dan staat hij bijvoorbeeld in de categorie ‘kwetsbaar’ of – net wat erger – ‘bedreigd’. Afgelopen congres verschoof de panda van ‘bedreigd’ terug naar ‘kwetsbaar’. Dat betekent dat het weer beter gaat met de beer die pronkt op het logo van het WNF en een iconische status heeft. De rode lijst is een belangrijke lijst, maar alles behalve compleet. Nog nooit immers is er een lijst gemaakt van alle soorten die op onze wereld voorkomen: 80% van de dieren schijnt überhaupt nog onontdekt te zijn. Dan is er nog een flinke groep die we wél kennen, maar vaag. Net als bij je meeste Facebookvrienden zeg maar. Te vaag om ze als ‘beschermd’ te betitelen, maar dat wil niet zeggen dat het goed met ze gaat. Integendeel zelfs, in veel van de kwetsbare groepen komen grote aantallen dieren voor waar we nauwelijks iets van weten omdat we ze nooit zien.  Dus dat gaat niet goed.
Zoals er in de natuurbescherming een tekort aan gegevens is, is er in de medische wereld een tekort aan orgaandonoren. Kort geleden stemde de Tweede Kamer in met een nieuw donorsysteem. Het was dan de bedoeling dat je, als je orgaandonor wilde worden, een formulier invulde, maar het werkte niet. In het nieuwe systeem is iedereen donor, tenzij je een formulier invult dat je dat níet wilt zijn.
Dat principe zou een idee kunnen zijn voor de natuurbescherming. Laten we gewoon alle dieren beschermd maken. Wat mij betreft vandaag nog. En als jij kunt aantonen dat er ergens heel veel van zijn, zoals van die muggen wellicht, dan haal ik ze van de lijst en mag jij ze weer dood slaan. Deal?
Arm beest. Niet genoeg onderzoek naar gedaan dus nu sterft ‘ie uit.

Auke-Florian Hiemstra,
Gepubliceerd op 5 oktober 2016
© copyright “Leidsch Dagblad”