Introductie ROEM


Op 23 november 2017 werd ik toegelaten bij het kunstenaarscollectief ROEM: een groep van 17 jonge Leidse makers. De onderstaande introductie publiceerde ROEM op 19 december op haar facebook pagina.

‘Ik heb lang getwijfeld of ik de kunstacademie wilde doen of biologie zou gaan studeren. In een tijd van klimaatverandering, het uitsterven van soorten en het plasticprobleem concludeerde ik dat de wetenschap me nodig had. Meer en meer besef ik nu dat kennis alleen niet genoeg is. Cijfers raken ons namelijk niet zoals kunst dat wel kan. Kunst brengt emotie. Met mijn werk hoop ik een brug te slaan tussen deze twee werelden.
Ik studeer biologie aan de Universiteit Leiden, volgde de minor ‘Sustainable development’ en richt me in mijn master op de impact van de mens, bedreigde soorten en de bescherming van de natuur. Ik volgde op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag de vakken fotografie en specialiseerde me bij het LAK in het maken van cyanotypen, ook wel blauwdrukken, een fototechniek uit 1842. Mijn foto’s hingen in het National History Museum in Londen en het Columbus Earth Center, werden gepubliceerd op de website van National Geographic en opgepikt door de NOS. Mijn werk, zowel in de kunst als in de wetenschap, heeft altijd een link met milieuproblematiek.
Ik fotografeerde de smeltende gletsjers in IJsland, zag het regenwoud verdwijnen in Borneo en ging undercover in de Filipijnse handel in bedreigde diersoorten. Ik was overweldigd door de enorme hoeveelheid oceaanplastic op Curaçao en haalde zelf het plastic uit de magen van dood gevonden Nederlandse stormvogels. De impact van de mens is overal, maar zie je zelden. Niet als het aan mij ligt.
De groep ROEM zie ik als een kans om me te mengen met andere creatievelingen. Het biedt een platform dat afwezig was in de kunst-scene van Leiden, een plek voor jonge makers. Ik ben er trots op om daar deel van te zijn!’